Maj de Bruijn

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 06-07-2013

2013-07-06

Unesco

betekenis & definitie

De United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, oftewel Unesco, is een organisatie van de Verenigde Naties. De missie van deze organisatie is het bijdragen aan zaken als duurzame ontwikkeling en vredesopbouw. Unesco richt zich op het verbeteren van leefomstandigheden van mensen over de hele wereld.

Unesco is in 1945 opgericht en het hoofdkantoor is te vinden in Parijs. De organisatie bevordert de internationale vrede en veiligheid door de naties met elkaar te laten samenwerken. Unesco werkt vooral op terreinen als onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie om de beoogde doelstellingen te realiseren. Er zijn 195 landen lid van de organisatie en acht landen hebben een geassocieerd lidmaatschap. Alle lidstaten die lid zijn van Unesco hebben een eigen nationale Unesco commissie, ieder met deskundige op de verschillende werkterreinen van de organisatie. Om de vier jaar worden 58 landen gekozen die samen in de uitvoerende raad zitten. Zij komen twee keer per jaar bijeen om beslissingen te nemen over de organisatie en nieuw beleid. Om het jaar komen alle landen bijeen op de Algemene Conferentie om het meerjarenplan vast te stellen.