Maj de Bruijn

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 30-07-2013

2013-07-30

Kapitaaldekkingsstelsel

betekenis & definitie

Het kapitaaldekkingsstelsel houdt in dat mensen geld opzij zetten om later zelf hun pensioen te kunnen betalen. Men betaalt premies aan een pensioenfonds en vervolgens wordt het latere pensioen betaald uit de beleggingsopbrengsten.

Het is dus niet zo dat mensen zelf hun geld apart zetten op een rekening en daar later hun pensioen van financieren. Een pensioenfonds spaart het geld voor elke werknemer zodat zij het geld later weer kunnen uitkeren aan de betreffende persoon. Bij de meeste werkgevers wordt dit dus automatisch geregeld, het pensioen wordt opgebouwd via het werk. Alle pensioenfondsen moeten de pensioenen regelen via het kapitaaldekkingsstelsel, dat is zo bepaald in de Pensioenwet. Tegenover het kapitaaldekkingsstelsel staat het omslagstelsel waarbij een pensioen door iemand anders wordt betaald. In dat geval worden de premies die werkgevers en werknemers betalen in hetzelfde jaar nog uitbetaald als pensioenen voor gepensioneerden. De jongere generatie betaalt dus voor de oudere generatie. Op deze manier betalen zij voor de AOW-uitkering, een uitkering die men vanaf hun 65ste aan kan vragen.