Maj de Bruijn

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 06-07-2013

2013-07-06

Indirecte belasting

betekenis & definitie

Indirecte belastingen zijn door de overheid geheven belastingen die al bij de prijs van een product zijn inbegrepen en dus op indirecte wijze worden geheven. De consument draagt deze belasting niet zelf af aan de Belastingdienst. Deze belasting zit verwerkt in voedingsmiddelen en kledingstukken in de vorm van btw, maar wordt bijvoorbeeld ook betaald over motorrijtuigen en in de vorm van accijns.

Indirecte belastingen worden dus betaald op het moment van aanschaf. Wie die belastingen betaalt is voor de fiscus niet bekend, anders dan bij het betalen van directe belastingen waar men onder een naam het geld overdraagt. Bij directe belastingen gaat het onder andere om loon-, erf- en kansspelbelastingen, waarbij het geld direct wordt betaald aan de Belastingdienst. Betaalt men dit niet of geven zij niet goed aan hoeveel ze werken, dan is dat strafbaar. Bij indirecte belastingen komt men er niet onder uit, omdat die kosten al bij de prijs zijn inbegrepen. Deze belastingen worden door een ander aan de Belastingdienst betaald. Bij accijns betaalt de consument de belasting, maar wordt het geld overgedragen door de leverancier. De overheid financiert bepaalde voorzieningen zoals wegen en onderwijs met het geld dat men aan belasting betaalt.