Maj de Bruijn

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 30-07-2013

2013-07-30

Generaal pardon

betekenis & definitie

Het generaal pardon geeft asielzoekers die al vijf jaar in onzekerheid in Nederland zitten het recht om hier te verblijven. Deze mensen kunnen dus niet meer terug worden gestuurd naar het land dat zij ontvlucht zijn. In letterlijke zin betekent generaal pardon "kwijtschelding voor iedereen".

De immigranten die een generaal pardon krijgen, hebben een lange tijd moeten wachten op een definitieve verblijfsvergunning of hebben eerder geen verblijfsvergunning gekregen. Zij verblijven dus illegaal in Nederland. Bij het generaal pardon wordt er niet naar individuen gekeken, maar meteen naar een hele groep. Het betekent dan ook niet voor niets kwijtschelding voor iedereen. Er wordt gekeken naar een bepaald aantal criteria waar meerdere mensen tegelijk aan voldoen, zoals het aantal jaar dat zij in Nederland verblijven of hoe goed zij zijn geïntegreerd. Het generaal pardon is afkomstig van Pim Fortuyn die in 2002 met het idee kwam om asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland waren en de taal goed spraken een verblijfsvergunning te geven. Een generaal pardon kan overigens ook voor andere groepen mensen gebruikt worden. Zo wordt amnestie, waarbij iemand geen strafvervolging kijkt voor strafbare daden, ook gezien als een generaal pardon. In dat geval draait het dan wel om een collectieve amnestie.