Maj de Bruijn

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 13-07-2013

2013-07-13

Gedoogsteun

betekenis & definitie

Bij een gedoogsteun steunen parlementariërs het kabinet zonder zich aan het regeerakkoord te verbinden. Een partij uit de oppositie steunt het kabinet dus in zoveel mogelijk van haar plannen. Die steun is nodig om met een minderheidskabinet te kunnen werken.

Er bestaan in Nederland meerderheids- en minderheidskabinetten. Als er een minderheidskabinet ontstaat, heeft het kabinet niet de meerderheid plus één stem van het parlement. Men heeft dat minimale aantal stemmen nodig om een meerderheidskabinet te vormen en om zo de plannen uit het regeerakkoord uit te voeren. De partij die gedoogsteun levert, zorgt ervoor dat tijdens stemmingen de meerderheid plus één wordt gehaald. De oppositie zegt als het ware niet tegen die plannen in te gaan. Dit zijn vaak wel partijen die zich op bepaalde punten kunnen vergelijken met punten uit het akkoord. Zij zullen het regeerakkoord niet ondersteunen als ze het er totaal niet mee eens zijn. Hoewel de partij het kabinet ondersteunt, levert het geen ministers of staatssecretarissen. De partij blijft gewoon tot de oppositie behoren, maar belooft wel om het kabinet zoveel mogelijk te ondersteunen. Zonder de stemmen van die partij heeft het kabinet geen meerderheid van het aantal stemmen, en dat kan er voor zorgen dat sommige plannen niet uitgevoerd kunnen worden.