Maj de Bruijn

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 26-07-2013

2013-07-26

Etymologie

betekenis & definitie

Etymologie is het bestuderen van de herkomst van woorden uit een bepaalde taal. Men onderzoekt de basis van het woord en bekijkt zo hoe het is ontstaan en wat de precieze betekenis is. Dit wordt gedaan omdat ook woorden een geschiedenis hebben en door de jaren heen blijven veranderen.

Het woord etymologie is een samenstelling van de Griekse woorden étumos en lógos, wat samen "het ware woord" betekent. Men zoekt dus naar naar de ware betekenis van een woord. Net zoals etymologie zelf, bestaan verschillende woorden uit een combinatie van twee of meer andere woorden. Daarom wordt er bekeken hoe ver een woord terug gaat in de tijd en wat de oudste vorm is. Op die manier bekijkt men hoe een woord ontwikkeld is en hoe het is geworden zoals het nu is. Sommige woorden zijn in de afgelopen jaren op verschillende manieren geschreven. Zo werd mens vroeger bijvoorbeeld als mensch geschreven en werd huis als hus geschreven. Door etymologie kan ook achterhaald worden uit welke taal de woorden komen. Nederlandse woorden zij bijvoorbeeld vaak afgeleid van Latijnse woorden, maar ook van de Franse en Griekse taal. Er bestaan in Nederland verschillende woordenboeken en websites waar een uitleg van de herkomst van allerlei woorden te vinden is.