Colofon betekenis & definitie

Een colofon staat op een van de laatste pagina's van een boek, krant of tijdschrift en toont wie er allemaal aan de uitgave van het betreffende werk hebben meegewerkt. Afhankelijk van het aantal medewerkers kan een colofon lang of kort zijn. Het kan gezien worden als een lijst van hoe het tijdschrift of boek tot stand is gekomen.

In het colofon staan verschillende dingen vermeld. Men kan hier onder andere medewerkers, editors, drukkerijen en leveranciers in vinden, maar ook het adres, telefoonnummer en een e-mailadres. In deze lijst staan verder onder andere wie de hoofdredacteur en beeldredacteur zijn, wie de eindredactie doet en wie de adverteerders zijn. Daarnaast staan ook alle andere medewerkers erin. Dit is vooral het geval bij een tijdschrift, hoewel niet alle colofons dezelfde informatie bevatten. Soms staan ook de sales- en marketingmedewerkers in de lijst en informatie over adreswijzigingen of het opzeggen van een blad of krant. Sommige bladen zetten ook foto's van medewerkers of verhalen en krabbels bij de lijst. Overigens kan men van websites online ook een colofon vinden met dezelfde soort informatie.