Budgetrecht betekenis & definitie

Het budgetrecht is een recht van de Eerste en Tweede Kamer om staatsuitgaven en staatsinkomsten te beoordelen. Zij keuren de rijksbegroting en de belastingheffing goed of verwerpen de plannen. Zo wordt samen met de regering bepaald wat er uitgegeven wordt en waaraan zij het uitgeven.

Op de derde dinsdag van september, ook wel bekend als Prinsjesdag, leveren alle ministers hun begrotingen in. Die plannen gaan over de inkomsten en uitgaven van het Rijk. De Eerste en Tweede Kamer moeten elke begroting goedkeuren en na Prinsjesdag wordt er vaak verschillende dagen gedebatteerd met de ministers. Kamerleden mogen dan vragen stellen en kunnen de begroting op bepaalde punten bijstellen. Men stemt dan over de begrotingsplannen van het kabinet. Hoewel de Staten-Generaal het recht hebben om een begroting af te keuren, gebeurt dit bijna nooit. Meestal worden er enkel wijzigingen aangebracht. Zodra een meerderheid van het parlement achter de wijziging staat, moet die worden doorgevoerd. De Tweede Kamer kan voor veranderingen in een begroting zorgen, de Eerste Kamer kan het enkel goedkeuren of verwerpen na behandeling van de Tweede Kamer.