Enquêterecht betekenis & definitie

Het enquêterecht is een probaat middel bij aandeelhoudersgeschillen of andere malheur bij een onderneming.

Het enquêterecht betreft een bijzondere gerechtelijke procedure. Het enquêterecht geeft aandeelhouders en andere betrokkenen bij een rechtspersoon, zoals een besloten of naamloze vennootschap, het recht om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam in te laten grijpen bij die rechtspersoon. Indien er voldoende twijfel bestaat over de wijze waarop het beleid van de onderneming gevoerd wordt, kan de Ondernemingskamer een enquête toewijzen. De enquête bestaat uit een onderzoek door een onafhankelijke onderzoeker naar het beleid en de gang van zaken bij de betreffende onderneming. Aan de hand van het onderzoek kan de Ondernemingskamer vaststellen of er sprake is van wanbeleid en ingrijpen door bijvoorbeeld de bestuurder te ontslaan of aandelen van een aandeelhouder tijdelijk over te dragen. De Ondernemingskamer kan echter ook al meteen in de beginfase van de procedure onmiddellijke voorzieningen treffen indien de toestand van de rechtspersoon of het belang van het onderzoek dat vereist. Denk aan het schorsen van een bestuurder, het uitstellen van een aandeelhoudersvergadering of het schorsen van een besluit. Met name deze mogelijkheid tot het treffen van - vergaande - onmiddellijke voorzieningen maakt van het enquêterecht een probaat middel bij diverse soorten geschillen. Zo wordt het enquêterecht vaak ingezet (i) indien de belangen van een minderheidsaandeelhouder met voeten worden getreden door een meerderheidsaandeelhouder (ii) of om een impasse tussen bestuurders of aandeelhouders te kunnen doorbreken.
Enquêteprocedures komen voor bij allerlei ondernemingen, van familiebedrijven tot beursvennootschappen. Bekende enquêterechtprocedures hebben zich afgespeeld bij ABN Amro, ASMI, PCM, Ahold, Fortis, Gucci, DSM.