Logistiek

Logistieke begrippen omschreven.

Gepubliceerd op 29-11-2016

2016-11-29

Subcontractor

betekenis & definitie

Een subcontractor is een persoon, onderneming of instantie die contractueel vastlegt om een deel van een ander contract uit te voeren. Een subcontractor wordt door een hoofdcontractor ingeschakeld om specifieke taken van het hoofdcontract uit te voeren. In Nederland wordt een subcontractor ook wel een onderaannemer genoemd.

Het inschakelen van een subcontractor komt in de praktijk met name voor in de bouw. Hierbij wordt veelal een subcontractor ingeschakeld om een specifiek gedeelte van een gebouw of gebouwen aan te leggen, zoals de fundering of de daken. Ook binnen de logistiek worden subcontractors ingeschakeld. Hierbij kan men denken aan het laten uitvoeren van een specifiek soort transport door een andere partij. Men kan een subcontractor inschakelen vanwege lagere kosten, maar ook omdat specifieke expertise nodig heeft die een bepaalde subcontractor kan bieden. Met name in geval van exceptioneel vervoer komt het vaak voor dat een subcontractor wordt ingeschakeld.

Hoewel men met een subcontractor specifieke kennis in huis kan halen die van grote waarde kan zijn, dient men hierbij rekening te houden met de regelgeving omtrent het betalen van btw. Deze kosten van btw worden bij een subcontractor als het ware verlegd, men betaalt als subcontractor de btw aan de hoofdaannemer.