Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekenis & definitie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op duurzame bedrijfsvoering. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen creëert waarde op economisch (planet) en sociaal (people) gebied. Deze manier van waardecreatie wordt ook wel de ‘triple-P’ benadering genoemd.

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, neemt bij elke bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke economische effecten hiervan. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met stakeholderbelangen. Iedere beslissing die genomen wordt heeft namelijk invloed op deze belanghebbende, oftewel stakeholders. Naast klanten en medewerkers kunnen omwonenden, leveranciers en investeerders ook stakeholders zijn.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Er zijn echter ook veel bedrijven die nog een stap verder gaan en zich richten op nieuwe markten en businessmodellen. Winst voor mens, maatschappij en milieu staat centraal.

Naast dat er waarde gecreëerd wordt op economisch, ecologisch en sociaal gebied speelt MVO ook een rol in alle bedrijfsprocessen. Op elke afdeling binnen een bedrijf spelen namelijk maatschappelijke vraagstukken. Een bedrijf moet bij MVO altijd een afweging maken tussen verschillende stakeholderbelangen. In ieder bedrijf is de invulling van MVO anders. Dit is afhankelijk van onder andere de bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en de bedrijfsstrategie. MVO heeft nooit een eindbestemming aangezien de doelen veranderen met de tijd en elke bedrijfsbeslissing.

Kleinere bedrijven (mkb) maken in plaats van MVO gebruik van de term ‘Duurzaam Ondernemen’. De achtergrond hiervan is nagenoeg hetzelfde als bij MVO. De vertaling binnen het bedrijf is alleen afwijkend. Bij Duurzaam Ondernemen wordt er vooral gericht op de interne organisatie. Het belang van stakeholders is hier minder groot dan bij multinationals, die vooral gebruik maken van MVO.

Gepubliceerd op 27-10-2016