Logistiek

Logistieke begrippen omschreven.

Gepubliceerd op 20-10-2016

2016-10-20

Exceptioneel transport

betekenis & definitie

Exceptioneel transport is het vervoer en objecten met voertuigen die niet binnen de reglementen van Dienst Wegverkeer (RDW) vallen. Voor het vervoeren van exceptioneel transport is men verplicht om gebruik te maken van transportbegeleiding.

In Nederland is wettelijk vastgelegd welke afmetingen en massa voertuigen op de weg maximaal mogen hebben. Sommige goederen overschrijden deze maten. Hierbij kan worden gedacht aan groot materieel, machines of productiemiddelen, zoals windturbines, kranen of landbouwwerktuigen. Indien deze goederen moeten worden vervoerd, worden ze vanwege hun afmetingen en massa gezien als exceptioneel transport.

Exceptioneel transport mag niet zomaar worden vervoerd, hiervoor is men verplicht om transportbegeleiding in te schakelen. Dit begeleid transport heeft als doel om het vervoer van exceptioneel transport in goede banen te leiden. Hierbij staan de veiligheid van andere verkeersdeelnemers en een goede doorstroming centraal. De transportbegeleiding bij exceptioneel transport is daarom verplicht om examen hierin te hebben afgelegd en te voldoen aan bepaalde voorwaarden van begeleid transport. Hierbij kan worden gedacht aan zichtbaar voertuigen met felle kleuren en eventueel borden met duidelijke instructies voor overige weggebruikers.