Lisanne Knapen

gedragspsycholoog werkzaam in de marketing

Gepubliceerd op 16-12-2015

2015-12-16

Hooked model

betekenis & definitie

Het hooked model is een model dat ervoor zorgt dat mensen als het ware verslaafd raken aan een bepaalde tool of product. Bekende tools die het model toepassen zijn Facebook en Pinterest.

Het hooked model is omschreven door Nir Eyal in zijn boek ‘hooked’. Het is een model dat bestaat uit 4 fasen: trigger, action, variable reward, investment.

De eerste fase is ‘trigger’. Een trigger zorgt ervoor dat mensen bepaald gedrag gaan vertonen. Triggers kunnen zowel extern (bijvoorbeeld advertenties of een pushnotificatie) als intern (bijvoorbeeld verveling) zijn.

Na de trigger volgt een reactie. In deze fase is het erg belangrijk dat de actie die volgt op de trigger makkelijk uit te voeren is en dat de gebruiker gemotiveerd is om de actie uit te voeren. De combinatie van deze componenten zorgt er namelijk voor dat gedrag sneller uitgevoerd wordt.

Na de actie komt een beloning, mensen willen beloond worden voor het gedrag dat ze uitgevoerd hebben. Deze fase heet ‘variable reward’. Een beloning zorgt ervoor dat mensen het gedrag wat ze vertoonden vaker zullen vertonen. Belangrijk in deze fase is dat beloningen moeten variëren om de aandacht van gebruikers vast te houden. Tevens moeten de beloningen passen bij de tool en het gedrag dat je gebruikers hebben uitgevoerd.

De vierde fase van het model is ‘investment’. In deze fase zorg je dat je gebruikers kleine investeringen in je tool maken, zodat ze de tool op een later moment weer zullen gebruiken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het posten van berichten, foto’s of het uitbreiden van je netwerk. Deze investeringen zullen leiden tot triggers, die op hun beurt weer zorgen voor acties, beloningen en nieuwe investeringen.