Richtlijn betekenis & definitie

Een wettelijk instrument voor het uitvoeren van het beleid van de Europese Gemeenschap (Europese Unie).

Een Europese richtlijn is bindend voor de lidstaten, maar de nationale overheden hebben vrijheid bij de wijze van invoeren. Het Hof van Justitie ziet toe op het naleven van de bepalingen van de richtlijnen.