Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Gepubliceerd op 13-06-2017

2017-06-13

Davidster

betekenis & definitie

Een teken dat is samengesteld uit twee gelijkzijdige driehoeken die elkaar kruisen en daardoor samen een zespuntige ster vormen.

In de Oudheid werd de davidster bij veel volken als een vorm van decoratie gebruikt. Pas in de vijftiende eeuw werd de davidster een specifiek joods teken. De ster werd toen voornamelijk als drukkersvignet gebruikt. Met de opkomst van het zionisme in de tweede helft van de negentiende eeuw werd het teken een symbool van de joodse nationale eenheid.

De nationaal-socialisten gebruikten de davidster op een gele achtergrond en met het opschrift `Jood' als `jodenster'. Op bevel van de Duitse dictator Hitler moest iedereen van joodse afkomst in Duitsland en in de bezette gebieden de ster dragen om zo de joden te kunnen onderscheiden van de overige bevolking; daardoor was het gemakkelijker hen te vernietigen.

Tijdens de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog droegen de soldaten van de in Palestina gevormde joodse brigades de davidster als een onderscheidingsteken. De ster kreeg ook een plaats op de nationale vlag van Israël.