Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Gepubliceerd op 13-06-2017

Atlantic Charter (14 augustus 1940)

betekenis & definitie

Een verklaring van de Amerikaanse president F.D. Roosevelt en de Britse premier Winston Churchill omtrent de `gemeenschappelijke principes in de politiek van hun landen, waarop zij hun hoop voor een betere toekomst voor de wereld baseren'.

Het Atlantic Charter werd ondertekend op het Britse oorlogsschip Prince of Wales dat voor de kust van Newfoundland lag. In het Atlantisch Handvest waren richtlijnen voor de naoorlogse politiek opgenomen, onder meer afzien van annexaties, zelfbeschikkingsrecht voor alle volken, samenwerking tussen alle staten en een systeem van internationale samenwerking.

Het Atlantic Charter was een van de grondslagen van het Handvest van de Verenigde Naties.