Peter Joh. M. Zuidweg

Culinair van a tot z

Gepubliceerd op 02-05-2017

agressief gedrag

betekenis & definitie

Uitingen gericht op schade toebrengen of vernietigen van mensen, dieren of voorwerpen. Agressie gericht op dieren of voorwerpen is op te vatten als een afreageren van een oorspronkelijk op een levend wezen gerichte vernietiging.

Agressie is een fundamenteel kenmerk van het gedrag van ieder levend wezen. Wanneer men gedwarsboomd wordt of obstakels ontmoet kan agressie in hevige of minder hevige mate optreden.

Agressie wordt vaak beschouwd als een fundamenteel streven naar zelfstandigheid, zelfontwikkeling en zelfontplooiing, doch vormt in onze huidige maatschappij één van de allerbelangrijkste problemen.

Agressie manifesteert zich op vele manieren en komt uiterst frequent voor en kan blijkbaar moeilijk in toom worden gehouden. Agressieve uitingen doen zich niet alleen voor tussen individuen, maar ook tussen (bevolkings-)groepen, culturen en landen. Oorzaken van agressieve uitingen zijn onder andere:

Aantasting van: eergevoel, persoonlijkheid, rechtvaardigheid, alsmede door maatschappelijke desintegratie, omgevingsfactoren, bedreigingen, angsten, spanningen, stress en dergelijke.