Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

Gepubliceerd op 15-03-2017

2017-03-15

ritme

betekenis & definitie

Ritme is: 1) (beeldend) een herhaling; afwisseling; verwisseling van een of meer vormen (zie vorm (1)), motieven (2) of kleuren met een bep. regelmaat; niet iedere herhaling is zonder meer ritmisch; 2) (dans): het accentueren van een beweging binnen een dansfrase; dit kan door bewegingen langer of korter te laten duren en door met meer of minder spanning en kracht te bewegen; als het accent in het begin van de beweging of van de dansfrase ligt ontstaat er bijv. een meer impulsief, explosief karakter; bij accent in het midden ontstaat er een swingritme; zonder accenten gaat de ene dansfrase ongemerkt over in de volgende; dit begrip hoort bij het danselement tijd; 3) (muziek): indeling van beweging in vaste eenheden van een of meerdere tellen; ontstaat door een opeenvolging van lange en korte, beklemtoonde en onbeklemtoonde noten.