Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

Gepubliceerd op 21-02-2017

kunstzinnige oriëntatie

betekenis & definitie

Kunstzinnige oriëntatie heeft als doel: a) een samenhangende, brede ontwikkeling van jongeren: sensomotorisch, creatief, affectief, sociaal, cognitief en esthetisch; b) oriëntatie op kunst en cultuur in de samenleving; reikt jeugdigen de mogelijkheden aan om belevingen en ervaringen te ordenen en te begrijpen door gebruik te maken van beelden (zie beeld (2)) , taal, klank en beweging; tegelijkertijd worden zij ingeleid in specifieke deelterreinen van de kunst en cultuur; in de kunstzinnige vakken is sprake van: een actief oftewel productief aspect, nl. het aandacht besteden aan de inhoud van ervaringen, belevingen en emoties, maar ook aan de manieren waarop die vorm (1) krijgen in beelden, taal, klanken en beweging; een receptief aspect, nl. een eerste introductie in de kunst.