Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

Gepubliceerd op 24-02-2017

beweegreden

betekenis & definitie

Een beweegreden is een motief of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel, het doel waarnaar het personage streeft of de reden voor de speler om te spelen.