Gepubliceerd op 02-10-2020

INTELLIGENTIE

betekenis & definitie

vermogen om verhoudingen te begrijpen die er tussen de elementen van een situatie bestaan en zich daaraan aan te passen om zijn eigen doelstellingen te verwezenlijken, vermogen tot oplossen van problemen. Lange tijd meende men dat alleen de activiteit die gericht is op de begrips- en oordeelsvorming een activiteit die zich ontwikkelt aan de hand van de taal verstandelijk was, terwijl de andere op → aanpassing gerichte gedragingen het resultaat waren van instinctmatige activiteiten.