Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Gepubliceerd op 24-02-2017

Zak van Zuid Beveland

betekenis & definitie

Op topografische kaarten van Zeeland is te zien dat het vrij langgerekte Zuid Beveland uit een breed westelijk en veel smaller oostelijk deel bestaat. Het brede westelijk en smalle oostelijk deel doopten wij respectievelijk de Kop en Staart van Zuid Beveland. Het zuidelijk deel van de Kop vertoont contouren die doen denken aan een zak. Voor de inpoldering van het Sloe was dit in nog sterkere mate het geval. In verband hiermee werd het zuiden van de Kop de Zak van Zuid Beveland genoemd. We vinden er zowel oud polderland als jongere (her)bedijkingen. Reeds vroeg bedijkt werden en bleven het gebied van de Goese stadskern en zijn zuidwestelijke omgeving, waarvan een deel bekend is als de Poel (van Heinekenszand). Bovendien komt bij de Westerschelde plaatselijk oud polderland voor. Dit was bij de laatmiddeleeuwse expansie van de zeearmen in de vorm van enkele eilandjes overgebleven. Het grootste van die eilandjes werd bekend als de Baarlanden.

Tussen het behouden oude polderland vormden de Schenge, Looyve en Zwake op- en aanwassen, die in een groot aantal etappes werden bedijkt. Met name in de Zwakestreek was daarbij sprake van kleinschalige inpolderingen