Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Gepubliceerd op 24-02-2017

Bei(j)erland

betekenis & definitie

Het westelijk deel van de Hoekse Waard, die ook wel in zijn geheel Beijerland wordt genoemd. Het gebied werd genoemd naar Sabina van Beieren, echtgenote van de Graaf van Egmond, die in 1557 het initiatief nam voor de (gefaseerde) herbedijking van het gebied.

Aan Sabina van Beieren herinneren ook de namen van een aantal sindsdien in het gebied tot stand gekomen polders en gestichte nederzettingen. Het zijn de Oud Beijerlandse Polder (1557) met Oud Beijerland, Polder van Nieuw Beijerland (1582) met Nieuw Beijerland, Klein- Zuid-Beijerlandse Polder (1615) en Groot-Zuid-Beijerlandse Polder (1631) met Zuid Beijerland.
Sabina van Beieren heeft de totstandkoming van de beide laatstgenoemde polders zelf niet meer meegemaakt. Ze stierf in 1614.