Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Gepubliceerd op 24-02-2017

Baarland, De Baarlanden

betekenis & definitie

Een bij de laatmiddeleeuwse expansie van de zeearmen in de Zak van Zuid Beveland behouden gebleven oud polderlandschap. Het bestond uit twee delen, die als West- en Oost-Baarland werden onderscheiden. West Baarland omvatte lange tijd ongeveer het gebied van de voormalige gemeenten Baarland en Oudelande. Op Oost Baarland lagen behalve het nog bestaande Hoedekenskerke de verdwenen dorpen Vinninge en Ostende.

Baarland was ook een heerlijkheid, waarvan de residentie in het gelijknamige dorp stond.
De ondiepe ondergrond van Baarland bestaat voornamelijk uit min of meer zandige kreekafzettingen en ingeklonken veen.