Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Gepubliceerd op 24-02-2017

Baarderadeel

betekenis & definitie

Een voormalige gemeente van de landstreek Westergo. Ze omvatte een deel van het beterpte oude kwelderpolderlandschap ten zuidwesten van Leeuwarden. Baarderadeel was een van de vanouds voor Friesland karakteristieke, uitgestrekte landelijke gemeenten met tal van kleine nederzettingen. De gemeente werd genoemd naar het dorpje Baard, dat de eerste hoofdkern van de bestuurlijke eenheid was. Nadat nog enkele andere dorpjes die functie een tijdlang hadden vervuld, zou in 1907 Mantgum de hoofdkern van de gemeente worden. Winsum werd echter het grootste dorp.

In 1984 is Baarderadeel samengevoegd met de buurgemeente Hennaarde(radeel). Samen gaan ze tegenwoordig als Littenseradiel door het leven.