Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Gepubliceerd op 24-02-2017

Amstelland

betekenis & definitie

Het zuidelijk van Amsterdam gelegen gebied dat onder het gelijknamige hoogheemraadschap kwam te ressorteren. De waterstaatkundige eenheid werd genoemd naar het er doorheen lopende stroompje De Amstel, bij de monding waarvan Amsterdam ontstond. Amselland omvat 30.000 ha droogmakerijen en andere polders.