Lexicon van de Nederlandse Landstreken

Lexicon door dr. H.A. Visscher (2002)

Gepubliceerd op 24-02-2017

Almstreek

betekenis & definitie

Een zone in het Land van Altena, waar de ontwikkeling sterk door het riviertje de Alm werd beïnvloed. In het centrale deel van het Land van Altena was de Alm een tijdlang onderdeel van een Maasarm, die bij Werkendam in de Merwede uitmondde. Later in de Middeleeuwen deed die Maasarm dat bij Loevestein.

Vooral waar de Alm tijdelijk een deel van de Maas was, deponeerde de stroom markante oeverwallen langs haar beddingen. Op deze lage zandige ruggen ontstonden de dorpen Giessen, Uitwijk, Waardhuizen en Almkerk.
In het westen kwamen de Almafzettingen in een gebied te liggen dat sinds de Sint Elisabethsvloed van 1421 een tijdlang geregeld van het westen uit werd overslibd.