Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Zijlstra

betekenis & definitie

Zijlstra, Jelle, Nederlands econoom en politicus, *27.8.1918 Oosterbierum.

Zijlstra publiceerde vooral op het terrein van de monetaire theorie en politiek, de conjunctuurtheorie en de openbare financiën; hij was hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (1948-1952 en 1963-1966). Zijlstra was lid van de Antirevolutionaire Partij. Als minister van Economische Zaken (1952-1959) en van Financiën (1959-1963) was zijn beleid gericht op het behoud, respectievelijk het herstel van het economisch evenwicht en op geleidelijke economische groei; hij revalueerde in 1961 de gulden. In 1963 trok hij zich (tijdelijk) uit de politiek terug; van 1966-1967 was hij premier van een interim-kabinet. Daarna werd hij president van De Nederlandsche Bank (1967-1981). Tevens was hij kroonlid van de → Sociaal Economische Raad, president van de Bank voor Internationale Betalingen en lid van het Internationaal Monetaire Fonds.