Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Zal wel gaan, 't

betekenis & definitie

Zal wel gaan, 't, Belgisch studentengenootschap aan de universiteit van Gent, in 1852 gesticht door J.F.J.

Hermans. Het vrijzinnige en antiklerikale genootschap heeft grote invloed uitgeoefend op liberaal Vlaanderen, ondermeer door zijn strijd voor vernederlandsing van de universiteit.