Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Veenweg

betekenis & definitie

Veenweg, (ook wel veenbrug, knuppelweg), gangbare benaming voor wegen door het veen, aangelegd van het → Neolithicum tot in de historische tijd. Zij zijn onder andere bekend uit Engeland (Somerset Levels) en Noordwest-Duitsland.

Ze werden doorgaans gemaakt van hout en slechts een enkele keer van stenen. In Nederland zijn de meeste veenwegen in het Bourtangerveen in Drenthe gevonden. De veenweg in Nieuw-Dordrecht (Zuidoost-Drenthe) is met een datering van omstreeks 2500 v.Chr. de oudste. De weg eindigt in het veen, wellicht omdat de weg nooit is afgemaakt of een rituele functie had. In Nieuw-Dordrecht zijn boomstammen naast elkaar gelegd, zodat een weg breed genoeg voor een kar ontstond. Latere veenwegen waren gefundeerd of met pennen in het veen verankerd; soms kennen ze pen-en-gatconstructies. Soms is de breedte zo gering dat er eerder sprake is van een voetpad. Van sommige veenwegen uit de → IJzertijd is verondersteld dat ze in verband stonden met de winning van moerasijzererts.