Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Usipeten

betekenis & definitie

Usipeten [Lat. Usipetes, ook Usipi], Germaanse stam, in 56-55 v.Chr. nauw verbonden met de → Tencteren.

Na beider nederlaag tegen → Caesar vestigden zij zich waarschijnlijk ten noorden van de Lippe. In 12-11 v.Chr. woonden de Usipeten namelijk tussen het `eiland' van de → Bataven en de Lippe. Tijdens de Bataafse opstand van 69-70 n.Chr. belegerden zij samen met de Chatten Mainz en zaten dus kennelijk al veel zuidelijker langs de Rijn, zoals aan het einde van de 1e eeuw (Tacitus, Germania, 32) en omstreeks 170 (Ptolemaeus, Geographica II, 11, 6: te ver naar het zuiden). In het midden van de 3e eeuw maakten ze korte tijd deel uit van het Romeinse Rijk. Zij woonden toen in het gebied tussen Sieg en Main.