Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Gepubliceerd op 02-08-2017

Tiendaagse Veldtocht

betekenis & definitie

Tiendaagse Veldtocht, (2 tot 12 augustus 1831), tijdens de → Belgische Revolutie veldtocht van het Nederlandse leger (36 000 man), geleid door prins Willem van Oranje (de latere koning Willem II tegen het Belgische leger (31 500 man). Op 3 augustus werd Turnhout bezet, op 8 augustus werd het Belgische Maasleger bij Hasselt verslagen en op 12 augustus in de Slag bij Leuven het Scheldeleger.

Intussen kwam een Frans leger de Belgen te hulp. Frankrijk en Engeland stelden een wapenstilstand voor. Prins Willem eiste echter de overgave van Leuven en zette de aanval voort. Nadat de Engelse gezant de overgave van Leuven had aangekondigd, stemde prins Willem met de wapenstilstand in. Tussen 13 en 20 augustus trokken de Nederlandse troepen naar Noord Brabant terug. Alleen de citadel van Antwerpen bleef tot 1832 bezet. Als gevolg van de Tiendaagse Veldtocht werden de voorwaarden voor de Belgische afscheiding enigszins gewijzigd (Verdrag der → Vierentwintig Artikelen).