Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Terragium

betekenis & definitie

Terragium (of: campipars, deelbouw), in de Middeleeuwen een belasting in natura die door de landbouwer aan de heer werd afgedragen ter betaling van zijn → tenure. Het terragium bestond uit een deel van de oogst.

In de Nederlanden kende men het cijnsstelsel; in Artesië en Henegouwen de deelbouw.