Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Temple

betekenis & definitie

Temple, sir William, Engels politicus, *25.4.1628 Londen, +27.1.1699 Moor Park (Surrey). Temple werd in 1665 resident in Brussel, waar hij ageerde tegen de Franse expansiepolitiek.

In 1667 onderhandelde hij met de Hollandse raadpensionaris Johan de → Witt over een verbond tegen Frankrijk, dat in 1668 tot stand kwam (→ Triple Alliantie). Hij bevorderde als gezant in 's-Gravenhage (1668-1671) de Engels-Nederlandse verhoudingen, maar werd teruggeroepen omdat Karel II met Lodewijk XIV een aanval op de Nederlandse Republiek beraamde. In 1674 onderhandelde hij over de Vrede van → Westminster, die deze oorlog beëindigde. Temple had eveneens de hand in het voor Nederland gunstige handelstraktaat van 1.12.1674 (Tweede Vrede van → Westminster). Vervolgens werd hij weer gezant in 's-Gravenhage, trad als bemiddelaar op bij het huwelijk van stadhouder Willem III met → Maria Stuart en had een stevige hand in de Vrede van → Nijmegen (1678) tussen Frankrijk en de Republiek. Van 1679-1681 had hij zitting in de Privy Council (de Engelse Raad van State).