Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Talma

betekenis & definitie

Talma, Aritius Sybrandus, Nederlands politicus, *19.2.1864 Angeren, +12.7.1916 Beekbergen, Nederlands Hervormd predikant in Heinenoord, Vlissingen en Arnhem; van 1901-1908 antirevolutionair lid van de Tweede Kamer. Talma had een groot aandeel in de stichting van een christelijk arbeidssecretariaat, dat onder auspiciën van → Patrimonium in 1909 een protestants-christelijke vakvereniging (het cnv) oprichtte.

De grondslag hiervoor had Talma gelegd in zijn brochure De vrijheid van de arbeidende stand (1902). Van 1908-1913 was hij minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. Hij diende een aantal sociale wetten in (ouderdoms-, invaliditeits- en ziekteverzekeringswetten), die in 1913 werden aangenomen, maar na het aftreden van het ministerie voorlopig niet werden uitgevoerd op één onderdeel na: een gratis pensioen voor zeventigjarigen. Talma bracht verder een herziening van de Arbeidswet tot stand, een Steenhouwerswet en een vernieuwde Armenwet. Hij wordt beschouwd als de vader van de Nederlandse sociale verzekering en voorvechter van een → christelijk-sociale politiek.