Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Spaanse Successieoorlog

betekenis & definitie

Spaanse Successieoorlog, oorlog om de erfenis van de Spaanse koning Karel II. Hij stierf in 1700 kinderloos en had bij testament zijn bezittingen vermaakt aan Filips van Anjou, een kleinzoon van de Franse koning Lodewijk XIV.

Omdat daardoor het politieke evenwicht in Europa teveel in het voordeel van Frankrijk dreigde door te slaan, begonnen de Noordnederlandse Republiek, Engeland en de Duitse keizer en later ook Savoye en Portugal een oorlog tegen Frankrijk (Groot → Haags Verbond). Lodewijk XIV viel de Zuidelijke Nederlanden binnen, maar moest ze in 1706 ontruimen na de overwinning van → Marlborough bij Ramillies. Toen in 1711 Karel van Oostenrijk, de kandidaat van de geallieerden, keizer werd, dreigde het Europese evenwicht opnieuw verstoord te raken. Engeland knoopte vredesonderhandelingen aan, die versneld werden na de Franse overwinning bij → Denain. Bij de vredes van → Utrecht (1713) en Rastatt (1714) bleef Filips van Anjou koning van Spanje en van de Spaanse bezittingen buiten Europa; keizer Karel VI van Oostenrijk kreeg de Zuidelijke Nederlanden en de Spaanse bezittingen in Italië.

< >