Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Soevereiniteit

betekenis & definitie

Soevereiniteit, vrijheid om onafhankelijk van wie dan ook zelfstandig over zijn gedragingen te kunnen beslissen; het begrip wordt vooral gebruikt in verband met staten en staatshoofden. Soevereiniteit kan ook vertaald worden met het bezitten van de hoogste macht.

Er zijn verschillende vormen van soevereiniteit. Staatssoevereiniteit wil zeggen dat de staat aan geen hoger gezag is onderworpen. Territoriale soevereiniteit betreft het gebied van een staat. Personele soevereiniteit geldt voor staatsburgers. Soevereiniteit in eigen kring wil zeggen autonomie. In de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden was het vraagstuk van de soevereiniteit onoplosbaar: moest de hoogste macht bij de gewesten of bij de Staten-Generaal liggen?