Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Sainte Adresse, Verklaring van

betekenis & definitie

Sainte Adresse, Verklaring van, Frankrijk, Groot Brittannië en Rusland verplichtten zich in deze verklaring van 14 februari 1916 de oorlog niet te zullen beëindigen voordat België in zijn politieke en economische onafhankelijkheid was hersteld.

Zij gaven België de verzekering dat het aan de vredesonderhandelingen kon deelnemen en geholpen zou worden bij het economisch herstel. De verklaring werd op 29 april aangevuld met de verplichting dat de drie mogendheden België tijdens de vredesonderhandelingen zouden bijstaan om `de Congo in zijn huidige territoriale staat te handhaven'.