Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Ridderschap

betekenis & definitie

Ridderschap, in de Noordelijke Nederlanden een aparte stand. In de gewestelijke → Statenvergadering was het de regel de adellijke vertegenwoordigers te beschrijven, zodat ze uiteindelijk een aparte stand binnen de Staten vormden.

Het `College der Ridderschap' werd geacht het platteland te vertegenwoordigen. Om als ridder te worden opgenomen moest men bijvoorbeeld in Holland een riddermatig goed bezitten en van ridderlijke afkomst zijn; in de overige gewesten waren de regels min of meer overeenkomstig. De ridderschap werd in de → Franse tijd als stand afgeschaft. In de grondwet van 1814 werd zij weer als afzonderlijk lichaam erkend, maar bij de grondwetswijziging van 1848 werd de ridderschap definitief opgeheven.