Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Remonstranten

betekenis & definitie

Remonstranten, Nederlandse godsdienstige groepering ontstaan tijdens het → Twaalfjarig Bestand. In navolging van de theoloog → Arminius weken de remonstranten af van de orthodox calvinistische leer van de → predestinatie.

In 1610 dienden zij bij de Staten van Holland een remonstrantie (bezwaarschrift) in die de vijf belangrijkste stellingen van hun geloofsopvattingen bevatten. Na de → Dordtse Synode werden zij verdreven en stichtten in 1619 onder leiding van Johannes → Uytenbogaert in Antwerpen de → Remonstrantse Broederschap.