Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Raadpensionaris

betekenis & definitie

Raadpensionaris, 1. Tijdens de Noordnederlandse Republiek de juridisch adviseur van de Staten van Holland en van Zeeland.

In Holland heette hij aanvankelijk `advocaat van den lande'. Tot 1572 was hij ook secretaris van de Statenvergadering. Na → Oldenbarnevelt kwam de naam raadpensionaris in zwang. Hij en zijn opvolgers waren machtiger dan hun officiële adviserende functie doet vermoeden. De raadpensionaris leidde de Statenvergaderingen en was belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten. Hij voerde onderhandelingen met buitenlandse mogendheden en voerde later eveneens diplomatieke correspondentie, zodat hij feitelijk ook de functie van minister van Buitenlandse Zaken had. 2. Titel van → Schimmelpenninck als president van de → Bataafse Republiek.

< >