Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Raad van Vlaanderen

betekenis & definitie

Raad van Vlaanderen. 1. Hoogste Vlaams gerechtshof, ontstaan in 1405 uit de Raadkamer van Vlaanderen, die op 15.2.1386 door → Filips de Stoute was opgericht.

De Raad zetelde in Oudenaarde; vanaf 1498 in Gent. De Raad van Vlaanderen deed uitspraak in delicten tegen het gezag van de vorst en in geschillen tussen steden, → kasselrijen en heerlijkheden; tevens was de Raad hof van beroep voor alle zaken die voor Vlaamse gerechtshoven hadden gediend. 2. Wetgevend lichaam, opgericht op 4.2.1917 door de Vlaamse activisten (→ Activisme). Op 22.12.1917 riep deze Raad de zelfstandigheid van Vlaanderen uit. Door onderlinge onenigheid tussen de leden en verzet van de niet-activistische bevolking was de invloed van de Raad gering.