Plan van de Arbeid betekenis & definitie

Plan van de Arbeid, een politiek en economisch hervormingspro-gramma, gebaseerd op de ideeën van het → plansocialisme.

belgië Het Belgische Plan van de Arbeid werd in schetsmatige vorm eind 1933 door de → Belgische Werkliedenpartij (bwp) als actieprogramma aanvaard en onder leiding van Hendrik de → Man door het Bureau voor Sociaal Onderzoek van de bwp uitgewerkt. Het Plan streefde de vorming van een geleide staatseconomie na, waartoe de nationalisatie van met name de financiële sector en de energiesector werd aanbevolen; om de werkloosheid te bestrijden werd de uitvoering van een aantal grote publieke werken voorgesteld.

Het Plan betekende een belangrijke stap in de herziening van de sociaal-democratische theorie, maar heeft ondanks de opname van De Man in de Belgische regering (1935-1938), weinig praktische betekenis gehad.

nederland Het Nederlandse Plan van de Arbeid werd op grond van een in 1935 door de sdap aangenomen resolutie uitgewerkt door het daartoe opgerichte Wetenschappelijk Bureau van de sdap en in hetzelfde jaar in samenwerking met het nvv gepubliceerd. Het Nederlandse Plan was geïnspireerd door het Belgische, maar bevatte ook eigen ideeën. Evenals het Belgische Plan bevatte het voorstellen over publieke werken en nationalisatie van een aantal strategische sectoren van de economie. Meer dan in het Belgische plan lag de nadruk op verdere industrialisatie. Het Nederlandse plan heeft evenmin als het Belgische veel directe invloed op de aanpak van de crisis gehad. Verschillende voorstellen liepen vooruit op de latere volledige werkgelegenheidspolitiek.