Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Pacifistisch Socialistische Partij

betekenis & definitie

Pacifistisch Socialistische Partij (psp), Nederlandse politieke partij, opgericht in 1957. De aanhang bestond aanvankelijk uit voormalige leden van de → Partij van de Arbeid, die fel gekant waren tegen de steun van hun partij aan de navo.

Het principiële antimilitarisme kwam echter ter discussie toen de psp zich solidair verklaarde met de gewapende strijd van diverse bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld. Voor het overige bleef de partij echter voorstander van desnoods eenzijdige ontwapening en terugtrekking uit de navo. Daarnaast ontwikkelde de psp een radicaal socialisme en bepleitte onder andere een vergaande socialisatie van de produktiemiddelen. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1959 behaalde de partij twee zetels. In 1963 en 1967 werden vier zetels behaald; in 1971 en 1972 twee; in 1977 één; in 1981 en 1982 drie en in 1986 één zetel. In 1989 ging de partij op in → Groen Links.