Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Pachtwet

betekenis & definitie

Pachtwet, Nederlandse wet van 1938 (en wijziging van de crisis-pachtwet van 1932), aangevuld met het pachtbesluit 1941. Deze wet gaf aan de pachter wettelijke bescherming.

De wet werd in 1958 grondig gewijzigd; er kwam ondermeer een commissie van advies voor het grond- en pachtprijspeil. In 1963 werd een regeling over een voorkoopsrecht van de pachter in de wet opgenomen. Geschillen over pachtovereenkomsten worden berecht door de pachtkamer (een kamer van het kantongerecht).