Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Orange

betekenis & definitie

Orange, voormalig vorstendom in Zuid Frankrijk. In 1530 erfde René van Chalon, zoon van Hendrik van Nassau, het prinsdom.

Daarmee werden de titels van Oranje en Nassau verenigd. De kinderloze René vermaakte het vorstendom aan zijn neef Willem, die het in 1544 erfde. Daardoor kwam de titel prins van Oranje uiteindelijk in bezit van het Nederlandse koningshuis. Het vorstendom zelf werd in 1732 Frans bezit.