Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Oostenrijkse Successieoorlog

betekenis & definitie

Oostenrijkse Successieoorlog, (1740-1748) ontstaan bij de dood van keizer Karel VI rondom de opvolging van zijn dochter Maria Theresia. De meeste Europese vorsten hadden de → Pragmatieke Sanctie ondertekend, maar aanvaardden de regeling niet meer na de dood van de keizer.

Vooral om machtspolitieke redenen sloten Frankrijk, Pruisen, Spanje en Beieren een verbond tegen Oostenrijk. Engeland, de Noordnederlandse Republiek en Rusland steunden Maria Theresia. Er werd voornamelijk in Bohemen, Beieren en Sicilië gevochten. Franse legers bezetten na de Slag bij Fontenoy (11.5.1745) de Zuidelijke Nederlanden. Bij de Tweede Vrede van → Aken werd Maria Theresia echter als keizerin erkend en kreeg zij de Zuidelijke Nederlanden terug. De inval van Franse troepen in Staats-Vlaanderen in 1747 leidde in de Republiek tot de verheffing van Willem IV tot stadhouder over alle zeven gewesten.