Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Oorlogsdocumentatie, Rijksinstituut voor

betekenis & definitie

Oorlogsdocumentatie, Rijksinstituut voor (riod), op 8.5.1945 opgericht Nederlands instituut, gevestigd in Amsterdam, dat tot taak heeft het verzamelen, bewerken en publiceren van bronnenmateriaal betreffende de geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Het instituut, dat onder het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ressorteert, verzorgt tevens de uitgave van talrijke publikaties.

Van 1945-1979 was L. de Jong directeur; hij werd vooral bekend door de publikatie van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (veertien delen, 1969-1991). Bij Koninklijk Besluit van 28.7.1979 werd een nieuw reglement voor het riod vastgesteld, waarin ondermeer de verantwoordelijkheid voor de openbaarmaking van de door het riod verzamelde gegevens is vastgesteld, waarbij in ieder geval de bepalingen van de archiefwet gevolgd moeten worden.