Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Oeconomische Tak

betekenis & definitie

Oeconomische Tak, afdeling van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem, in 1777 gesticht om te trachten door jaarlijkse prijsvragen handel en bedrijf uit hun verval op te heffen. De griffier van het Hof in Utrecht, H.H. van den Heuvel, werd directeur.

Van den Heuvel had in 1771 met zijn boek De meest geschikte middelen ter verbetering van handel en fabriekswezen, de eerste prijsvraag gewonnen. De afdeling telde zevenenvijftig departementen met drieduizend leden. Er was 22 500 gulden beschikbaar voor prijzen, waarvan eenvijfde voor landbouw, eenvijfde voor koophandel, tweevijfde voor handwerken en fabrieken, eentiende voor zeevaart en visserij en eentiende voor werktuig- en scheikunde. Ondanks alle uitgeloofde prijzen trad er geen verbetering in, omdat men de structuurverandering in de wereldhandel niet begreep en zich daarbij dan ook niet aanpaste. → Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.