Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Nationale Arbeidsraad

betekenis & definitie

Nationale Arbeidsraad (nar), Belgische organisatie, opgericht in 1952. De nar heeft als taak ministers en parlement te adviseren inzake sociale kwesties die werknemers en werkgevers betreffen.

In bepaalde gevallen is het inwinnen van advies door regering en parlement zelfs verplicht.